Schengen Multi Trip

Laddar...

Sammanfattning av ditt val

Laddar...

Kontraktets avtalstid: dagar

Totalt att betala (Inkl. moms):

Kontraktets avtalstid: dagar

Uppgifter om kostnader och avgifter:

Totalt att betala (Inkl. moms):

Inkluderade Förvärvskostnader

Inkluderade Administrativa avgifter

När du jämför flera försäkringsavtal bör du inte begränsa jämförelsen till enbart kostnaderna eller de uppskattade kostnaderna. Du bör också ta hänsyn till andra faktorer, t.ex. garantier, självrisker och undantagsklausuler.

De uppskattningar som visas ovan hjälper dig att bedöma hur stor del av premien som används för att täcka den risk som försäkringsavtalet omfattar. Saldot av premien, efter avdrag för skatter och avgifter samt anskaffnings- och administrationskostnader, visar hur mycket som har använts för att utföra avtalsenliga tjänster samt de kostnader som inte nämns ovan (inklusive den delade kostnaden för skador och deras hantering).

Dessa uppskattningar beräknas på uppgifter från försäkringsbolagets senaste räkenskapsår som godkänts av dess bolagsstämma.