Schengen Low Cost

Laden...


Kies een aanvullende dekking

Jouw verzekering

Laden...

Aantal dagen: Dag(en)

Totaal premie (incl. assurantiebelasting):

Aantal dagen: Dag(en)

Kostenspecificatie:

Totaal premie (incl. assurantiebelasting):

Aanschafpremie inbegrepen

Poliskosten inbegrepen

Voor het vergelijken van verschillende verzekeringscontracten, is de prijs niet de enige vergelijkings indicatie. Houdt rekening met de diverse factoren, zoals de omvang van de garanties, het bedrag van eventuele aftrekposten en de uitsluitingsclausules.

Aan de hand van bovenstaande berekening kun je zien hoeveel van de premie wordt gebruikt omhet door het verzekeringscontract verzekerde risico te dekken. Het saldo van de premie, na aftrek van belastingen en premies, alsmede van verwervings- en poliskosten, geeft aan hoeveel is toegewezen aan de uitvoering van contractuele diensten, alsmede aan kosten die hierboven niet zijn genoemd (met inbegrip van de gedeelde kosten van schadegevallen en het beheer daarvan).

Deze ramingen zijn berekend op basis van de gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsmaatschappij, goedgekeurd door de algemene vergadering.